Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr

O nama

NEC Hrvatska

Glavna zadaća Nacionalnog Europass centra Hrvatska (NEC Hrvatska), koji je sastavni dio Agencije za mobilnost i programe Europske unije, jest provedba, koordinacija i promidžba inicijative Europass na nacionalnoj razini.
Nacionalni Europass centar Hrvatska ustanovljen je 1. siječnja 2011. godine kad je Republika Hrvatska započela s punopravnim sudjelovanjem u Programu za cjeloživotno učenje.

Nacionalni Europass centri odgovorni su za koordinaciju i promidžbu svih aktivnosti iz inicijative Europass na državnoj razini, njihov rad usklađuje Europska komisija, a u provedbu svih segmenata inicijative aktivno je uključen i Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (Cedefop) čije je sjedište u grčkom gradu Solunu.


Glavni ciljevi nacionalnih Europass centara jesu poticanje mobilnosti i cjeloživotnog učenja kod europskih građana zahvaljujući dokumentima osmišljenima u okviru inicijative Europass kroz sljedeće aktivnosti:

  • usklađivanje i upravljanje, čime je olakšan pristup Europass dokumentima i učinkovitija njihova primjena;
  • promicanje i informiranje, na taj način povećavaju broj korisnika i komunikacijski učinak s obzirom na prednosti ovoga portfelja dokumenata.
U djelovanju nacionalnih Europass centara izrazito važnu ulogu ima kvalitetna usluga građanima i ustanovama, a pritom je ključna dostupnost informacija o inicijativi Europass, njezinim prednostima i formalnim okvirima.
Stoga se uloga Europass centara može sagledati kroz izravnu ulogu koju imaju s obzirom na dva glavna cilja u pružanju potpore mobilnosti europskih građana, a to su:
  • koordinacija, upravljanje
  • informacija, komunikacija, promocija.

Nacionalni Europass centri igraju i neizravnu ulogu s obzirom na ostale osobite ciljeve u provedbi inicijative Europass.
Izgledno je da iz uspješne provedbe inicijative u okviru nacionalnih centara slijedi razvoj daljnjih dokumenata koji potiču relevantnu transparentnost u području mobilnosti i cjeloživotna učenja.
Uspješna suradnja između nacionalnih centara i ustanova za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje prilikom usklađene primjene okvira Europass trebala bi unaprijediti sustav informiranja o pitanjima transparentnosti i mobilnosti.

Jasno i pregledno upravljanje i pristup dokumentima postignuti su na sljedeći način:
  • Europass dokumenti dostupni su u elektroničkom obliku svim potencijalnim korisnicima;
  • izdaju ih ili ovlaštene ustanove ili ih mogu dobiti neovisno o njima, npr. na Europass portalu na odgovarajućem jeziku, a za građane Hrvatske to znači na stranicama Nacionalnog Europass centra Hrvatska na adresi www.europass.hr.
Važno je spomenuti da osim ispunjavanja prethodno navedenih ciljeva, Nacionalni Europass centar Hrvatska djeluje kao nacionalni partner unutar europske mreže istovrsnih ustanova.