Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr

Dopunska isprava o studiju

Sadržaj i organizacija programa koji se nude na europskim visokoobrazovnim ustanovama su izrazito raznoliki. Stoga usporedba stečenih akademskih kvalifikacija u međunarodnom kontekstu potiče niz pitanja i nedoumica, a odgovori na njih stižu zahvaljujući Europass dopunskoj ispravi o studiju.
 

Čemu točno služi Europass dopunska isprava o studiju?

Pruža informacije o postignutim rezultatima u ustanovama visokog obrazovanja na transparentan i  usporediv način u cijeloj Europi.
Izdaje se osobama koje su završile studij na nekoj od visokoobrazovnih ustanova, a cilj joj je pružiti dodatne informacije o stečenim kvalifikacijama, osobito poslodavcima i obrazovnim ustanovama u inozemstvu.
Treba istaknuti da je izdaje visokoobrazovna institucija na kojoj je stečena izvorna diploma i ona ne zamjenjuje originalnu diplomu niti jamči njezino automatsko priznavanje.

Dakle, o Europass dopunskoj ispravi o studiju možemo ukratko reći:

  • prilaže se uz diplomu stečenu na visokoškolskoj ustanovi;
  • pruža dodatne informacije o stečenim kvalifikacijama, odnosno o znanju i sposobnostima trećoj strani, osobito poslodavcima i obrazovnim ustanovama u inozemstvu;
  • dobiva se od visokoobrazovnih ustanova u kojima je stečena originalna diploma u skladu s predloškom koji je nastao zajedničkom suradnjom Europske komisije, Vijeća Europe i UNESCO-a.
Ova je isprava osobni dokument koji se odnosi isključivo na njezina nositelja.

Premda ne zamjenjuje originalnu diplomu niti jamči automatsko priznavanje akademskih kvalifikacija, ova isprava trećoj strani olakšava procjenu originalne diplome i pruža bolji uvid u stečena znanja, sposobnosti i kvalifikacije.

Dokument se sastoji od sljedećih osam odjeljaka koji moraju biti popunjeni radi bolje procjene Vaših kvalifikacija:

1. informacije o nositelju isprave,
2. informacije o obrazovnom programu na visokoobrazovnoj ustanovi,
3. informacije o stupnju obrazovanja,
4. informacije o studiju i uspješnosti nositelja isprave,
5. informacije o mogućnostima za nastavak studija i zaposlenja,
6. dodatne informacije,
7. potpis ovlaštene osobe i pečat,
8. informacije o sustavu visokog obrazovanja u matičnoj zemlji.Kako mogu dobiti Europass dopunsku ispravu o studiju?

Visoka učilišta u Republici Hrvatskoj izdaju dopunsku ispravu o studiju „na hrvatskome i engleskome jeziku po završetku bolonjskih studija svim studentima bez naknade. Ne postoji ograničenje da se dopunska isprava izdaje i na drugim jezicima pod posebnim uvjetima koje samostalno odredi visoko učilište.” (izvor: Dopunska isprava o studiju, Upute, pravila i ogledni primjeri, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Zagreb, 2008.)

Valja istaknuti da dopunska isprava o studiju izdana u okviru hrvatskoga sustava visokog obrazovanja ne nosi oznaku Europassa, što je jedina razlika između hrvatske inačice dokumenta i izvorne koju su kao dio inicijative Europass osmislili Europska komisija, Vijeće Europe i UNESCO. Očekuje se da će tijekom vremena i dopunska isprava o studiju stečena u ustanovama hrvatskoga sustava visokog obrazovanja dobiti mogućnost primjene logotipa Europass na ovom dokumentu.

Želite li doznati više o dopunskoj ispravi o studiju koju trenutačno izdaju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pročitajte izdanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom Dopunska isprava o studiju, Upute, pravila i ogledni primjeri ovdje.Pogledajte kako izgleda Europass dopunska isprava o studiju
 

Dopunska isprava o studiju izdaje se korisnicima bez ikakve naknade.