Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb, tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699, e-mail: info@europass.hr
30/11/2012

Informativni dan o Euroguidanceu, Europassu i Eurodesku

U Zagrebu je 30. studenoga 2012. u Hotelu Dubrovnik u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije održan Informativni dan o europskim inicijativama Euroguidance, Europass i Eurodesk. Ovim smo događajem željeli upoznati sudionike s mogućnostima koje nude tri inicijative - Euroguidance, Europass i Eurodesk - potičući mobilnost kao sredstvo koje pridonosi osobnom razvoju i jača zapošljivost, a posredno i konkurentnost europskoga gospodarstva kroz razvoj ljudskih potencijala.
Spomenute inicijative upućuju i savjetuju građane o politikama EU, pomažu im u vlastitom predstavljanju na jasan i usporediv način u europskom kontekstu te pružaju informacije o mogućnostima ostvarivanja mobilnosti. Upravo nam je stoga osobito zadovoljstvo što će nam ovaj informativni dan biti prigoda da, uz predstavljanje mogućnosti koje postoje u Hrvatskoj, učimo i od europskih stručnjaka. Sudionike Informativnog dana pozdravit će pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš te ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije Tina Šarić.

EUROGUIDANCE

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni su ciljevi mreže promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i pružanje informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju. Oba su cilja usmjerena na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju i skretanje pozornosti na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama. Euroguidance djeluje kao dio Programa za cjeloživotno učenje te uključuje više od 40 nacionalnih centara u 33 europske zemlje. Marija Galović iz Agencije za mobilnost i programe EU predstavila je ulogu inicijative Euroguidance na europskoj razini te nacionalne ciljeve, aktivnosti i prioritete.
Jozef Vanraepenbusch, predstavnik inicijative Euroguidance u Belgiji, predstavio je teorijsku podlogu za ulogu savjetnika u mobilnosti mladih s osobitim osvrtom na ulogu savjetnika u pripremi za mobilnost, ali i praćenje za vrijeme mobilnost i nakon mobilnosti. Osim toga, gospodin Vanraepenbusch govorio je o primjeru dobre prakse poticanja mobilnosti mladih.
U Hrvatskoj je Agencija za mobilnost i programe Europske unije u 2011. godini, kada se Republika Hrvatska formalno pridružila Euroguidance mreži, imenovana nacionalnim centrom za provedbu ove inicijative. Euroguidance Hrvatska prati postojeće stanje u profesionalnom usmjeravanju u Republici Hrvatskoj, na temelju čega oblikuje promotivne i edukativne aktivnosti namijenjene osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju ili zapošljavanju, pruža informacije o novostima i primjerima dobre prakse s područja profesionalnog usmjeravanja te na nacionalnoj i europskoj razini potiče suradnju i mobilnost stručnjaka s područja profesionalnog usmjeravanja u obrazovanju i zapošljavanju.

EUROPASS

Neke od prednosti inicijative Europass, prije svega one povezane s dokumentom Europass mobilnost, predstavila je Monique Leegte, viša stručna savjetnica za Europass, i Dik van der Wal, voditelj nizozemskog Nacionalnog Europass centra. Oboje imaju višegodišnje iskustvo u primjeni ove inicijative u kontekstu volontiranja, rada sa skupinama u nepovoljnom položaju te rada s mladima koji bilježenjem svojega znanja u Europass dokumentima poboljšavaju svoju zapošljivost te pridonose ostvarivanju osobnih i profesionalnih ciljeva.
Europass je cjeloviti portfelj koji sadrži sljedećih pet dokumenata: Europass životopis (CV), jezičnu putovnicu, mobilnost, dopunsku ispravu o studiju i prilog svjedodžbi, a namijenjen je europskim građanima za transparentno bilježenje i predstavljanje kompetencija, kvalifikacija i iskustava. Njegovu provedbu i promidžbu na europskoj i nacionalnoj razini usklađuju i nadziru Opća uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije (sjedište u Bruxellesu) i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP), čije je sjedište u grčkom Solunu.
Republika Hrvatska pridružila se inicijativi Europass punopravnim sudjelovanjem u Programu za cjeloživotno učenje 1. siječnja 2011. godine, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije službeno je imenovana Nacionalnim Europass centrom Hrvatska.
Primjena ovih dokumenata olakšava mobilnost radi provedbe cjeloživotna učenja te u svrhu stručnog usavršavanja u različitim sektorima diljem Europe, što se odnosi na zemlje članice Europske unije, Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, kao i na zemlje kandidatkinje.
Inicijativa Europass, među ostalim, omogućuje europskim građanima predstavljanje stečenih znanja, vještina, kvalifikacija i iskustava na jasan, pregledan, usporediv i pouzdan način diljem Europe, iz čega proizlazi poboljšana vidljivost osobnih i profesionalnih kompetencija; dokumenti pružaju vjerodostojan prikaz ishoda formalnog i neformalnog obrazovanja te informalnog učenja; promiče snažnu povezanost između obrazovanja i osposobljavanja, poslovnog upravljanja i proizvodnog sektora, ostvarujući stalnu relevantnost i razumijevanje potrebnih vještina i kvalifikacija. O Europassu u Republici Hrvatskoj govorila je Vlasta Jelašić Kerec iz Agencije za mobilnost i programe EU.


EURODESK

Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije čija je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Hrvatski Eurodesk centar osnovan je 2011. godine kao dio mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 33 europske države te više od 1800 lokalnih i regionalnih partnera.
O Eurodesku u Hrvatskoj govorila je Matea Majdenić iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a direktorica Eurodeska Anja Ruhland iz Eurodesk Brussels Linka rekla je više o politikama mladih i prilikama za mlade.
Hrvatski Eurodesk centar djeluje putem web stranice www.eurodesk.eu gdje je moguće pronaći informacije o europskim i hrvatskim programima koji omogućuju akademsku i profesionalnu mobilnost. Isto tako djeluje putem Europskog portala za mlade, gdje se mogu pronaći linkovi na infomacije o studiranju, radu, učenju jezika, volontiranju, putovanjima i mnogim drugim mogućnostima u 33 europske zemlje.
Glavni izvor informacija za mlade na europskoj razini jest Europski portal za mlade. Portal postoji od 2004. godine, a zamišljen je da pruža pristup višejezičnim informacijama iz raznih područja zanimljivih mladima. Nova verzija Portala, koja se očekuje tijekom 2013. godine, bit će interaktivna i fleksibilna, a sadržajem će pokrivati osam područja Europske strategije za mlade.