Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Upute za izradu & FAQ

Upute za izradu & FAQ

Novosti u izradi Europass mobilnost (lipanj 2019.): Postupkom registracije korisnici imaju vlastiti račun; pregled nad svim izdanim dokumentima i mogućnost dorade pojedinih dokumenata! 

 

KORAK 1 – Molimo da se registrirate ili prijavite s već postojećim podacima

KORAK 2 – Obrazac na engleskom jeziku

Kao Partner pošiljatelj, odnosno ustanova čije osoblje, učenici ili polaznici odlaze na mobilnost u inozemstvo, prvi započinjete s ispunjavanjem obrasca. Potrebno je popuniti sve vidljive rubrike: Holder of the document, Issuing organisation, Sending partner, Host partner, Description of the mobility experience.

 1. Nakon što unesete i spremite podatke, klikom na "SPREMI DOKUMENT" obrazac se automatski pohranjuje u Inbox sa statusom "Nezavršeno". U ovom trenu dokument još nije poslan partnerskoj ustanovi.
 2. Biti će poslan tek nakon odabira "POŠALJI" -  status se mijenja u  "Poslano". Dokument je moguće promijeniti ili doraditi i jednakim postupkom ponovno poslati partnerskoj ustanovi. Obrazac koji ste upravo ispunili poslan je i na Vašu e-mail adresu (na e-mail naveden u rubrici Sending partner). Partner domaćin nastavlja ispunjavati obrazac na engleskom jeziku. 
 3. "Završen" - dokument će dobiti ovaj status u trenu kad Partner domaćin dovrši dokument

Napomena: u dokumentu pronađite broj  (u obliku "HR/GODINA/broj mobilnosti"). Taj je broj kasnije potrebno prepisati u obrazac na hrvatskom jeziku.

KORAK 3 – Partner domaćin nastavlja s ispunjavanjem obrasca 

Ukoliko partner domaćin iz tehničkih razloga nije dobio automatski dostavljen obrazac, slobodno mu proslijedite e-mail koji je poslan Vama, a nudimo Vam i upute koje možete proslijediti partnerskoj instituciji.

Nakon što partner domaćin unese preostale potrebne podatke, dokument postaje "Završen". Važno je da konačnu verziju verziju dokumenta na engleskom jeziku isprinta, ovjeri pečatom i potpisom te Vam ju pošalje natrag. Prihvatljiva je skenirana verzija ili original dokumenta zemaljskom poštom, ovisno o dogovoru između ustanova. Po primitku dokumenta, kao partner pošiljatelj stavljate konačan potpis i pečat ustanove te predajete dokument na potpis nositelju/ici dokumenta.

KORAK 4 – Obrazac na hrvatskom jeziku

Počnite s unosom podataka o svojoj ustanovi i vrsti mobilnosti (kao u obrascu na engleskom jeziku). Potom će biti potrebno prevesti podatke koje je unio partner domaćin (samostalno ili uz pomoć službenog prevoditelja).

Važno je napomenuti da oba partnera potpisuju i stavljaju pečat na oba ispunjena i isprintana dokumenta (i na hrvatskom i na stranom jeziku), a suradnja među njima temelji se na međusobnom povjerenju. Trajanje izrade dokumenta ovisi o dinamici razmjene informacija među partnerima. Oba dokumenta obavezno potpisuje i nositelj(ica) dokumenta, odnosno sudionik/ca mobilnosti na čije je ime dokument izdan.

KORISNE UPUTE:

 • Issuing organisation i Sending partner  - Upisujete podatke organizacije iz Hrvatske kojoj pripada sudionik mobilnosti. Najčešće ćete u oba polja upisati iste podatke.
 • Issuing Date - Datum kad započinjete s ispunjavanjem dokumenta, najranije posljednji dan mobilnosti
 • Duration of the Europass mobility experience (Date) - Datumi ne uključuju vrijeme provedeno na putovanju
 • Date Date of validation - Datumi vidljivi u dijelu obraca koje ispunjava Partner domaćin. Budući da se dokument Europass mobilnost izdaje kao potvrda provedenih, a ne planiranih aktivnosti, datum treba biti nakon dovršene mobilnosti (ili najranije na zadnji dan mobilnosti). 
 • Education or training initiative in the course of which the mobility experience was completed  - Unosite naziv nacionalnog programa obrazovanja ili osposobljavanja tijekom kojeg se odvijalo iskustvo mobilnosti (npr. Električar). 
 • Community or mobility programme involved - Unosite naziv međunarodnog programa mobilnosti unutar kojeg se odvijala konkretna aktivnost mobilnosti (npr. Erasmus+, Key Action 1, Vocational Education and Training, po želji broj projekta).
 • Stamp and signature - Prilikom ispunjavanja ostaviti prazno. Mjesto je predviđeno za pečat i potpis nakon što dokument bude u cjelosti izrađen. Dokument će ovjeriti prvo ustanova domaćin, a onda ustanova pošiljatelj i nositelj dokumenta.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA:

 • Broj dokumenta - Odnosi se na jedinstveni broj dokumenta koji upravo ispunjavate, a koji će bit automatski generiran nakon ispunjavanja dokumenta. Taj broj je potrebno kasnije prepisati na predviđeno mjesto u hrvatskom obrascu.
 • Prazni djelovi -.Ako određeni dio obrasca (npr. Record of courses completed and individual grades / marks / credits obtained s tablicom kolegija/predmeta ili rubrika Essay/report/dissertation) nije primjenjiv na određenu vrstu mobilnosti, takve djelove nije potrebno popunjavati i oni se neće pojaviti u konačnoj verziji dokumenta. Europass mobilnost je univerzalni, standardizirani dokument, ali njegova je funkcija da služi kao predložak i prilagođava se konkretnim potrebama pojedinca.
 • Kako mogu znati da je dokument poslan partnerskoj organizaciji? -.Status dokument u korisničkom pretincu promijenio se iz "Nezavršen" u "Poslan". Primili ste e-mail s poveznicom na dokument koji ste upravo ispunili.
 • Sudionik je na mobilnost, danas mu je zadnji dan. Koliko brzo je potrebno izdati Europass mobilnost? -.Dokument se izdaje nakon dovršene mobilnosti, najranije zadnji dan mobilnosti. Većina organizacija izdaje ga po povratku sudionika s mobilnosti.
 • Na centralnim stranicama o Europass dokumentima  je uputa da se javimo Nacionalnom Europass centru radi pristupa dokumentu( ("Kontaktirajte organizaciju koja Vas šalje u inozemstvo te zamolite da kontaktiraju svoj Νacionalni Europass centar"). Kome se trebam javiti? Nije potrebno nikoga kontaktirati. niti zatražiti pristup. Dovoljno je da se registrirate se na ovoj stranici (gore lijevo) i proces izdavanja može započeti.
 • U kojem slučaku su Issuing organisation i Sending partner  različite organizacije? - Samo u slučaju konzorcija, i to kad dokument ispunjava voditelj konzorcija za ostale ustanove iz konzorcija. U tom slučaju Issuing organisation je voditelj konzorcija, a Sending partner  ustanova kojoj pripada sudionik mobilnosti.

 

PITAJTE o svemu što vas zanima.

Kontaktirajte nas