loading

Mobilnost

Europass mobilnost je dokument u koji se bilježe znanja i vještine stečene tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu. To podrazumijeva studentske razmjene, stručnu praksu, stažiranje, volontiranje ili rad u drugoj zemlji, na primjer sudjelovanje u projektu Erasmus+. Osim što služi kao potvrda i dokaz o učenju ili radu u inozemstvu, Europass mobilnost važan je dokument za prepoznavanje i bilježenje konkretnih ishoda učenja stečenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu, a to se na tržištu rada danas iznimno cijeni.

Dokument izdaje partner pošiljatelj, odnosno ustanova čije osoblje, učenici ili polaznici odlaze na mobilnost, a stečene ishode učenja navodi i potvrđuje partner domaćin, odnosno mentor ili druga osoba odgovorna za praćenje napretka sudionika mobilnosti. U dokument se mogu unijeti i ECTS bodovi za studentske razmjene ili ECVET bodovi za razmjene učenika srednjih strukovnih škola, ako je između ustanove pošiljateljice i ustanove primateljice dogovoren takav oblik mobilnosti (više o Europskom kreditnom sustavu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odnosno ECVET-u, možete saznati na stranici www.ecvet.hr). Zahvaljujući svojoj strukturi, sadržaju i načinu izdavanja, dokument Europass mobilnost iznimno je koristan za priznavanje znanja stečenog u inozemstvu po povratku s razdoblja mobilnosti.

Dokument Europass mobilnost izdaje se na hrvatskom i dogovorenom stranom jeziku kako bi se njegov nositelj mogao njime služiti u zemlji i inozemstvu, a može se priložiti i Europass životopisu kao dokaz inozemnog iskustva u prijavi za posao. O stranom jeziku usuglašavaju se partner pošiljatelj, partner domaćin i nositelj(ica) dokumenta. Obrazac sastavljen na hrvatskom jeziku popunjava se, dakako, na hrvatskom jeziku, a obrazac sastavljen na engleskom jeziku ispunjava se na stranom jeziku, najčešće engleskom.

U rubrici "Dokumenti" nalaze se online obrasci za izradu dokumenta Europass mobilnost (na hrvatskom i engleskom jeziku).

VAŽNA NAPOMENA: Najprije se ispunjava obrazac na engleskom jeziku kako bi u izradi mogla sudjelovati partnerska ustanova iz inozemstva, a potom se izrađuje dokument na hrvatskom jeziku. Koraci za izradu dokumenata navedeni su u nastavku pa vas molimo da ih detaljno proučite i pažljivo slijedite.

Dokumenti

KORAK 1

1. Dokument službeno izdaje i izradu dokumenta započinje partner pošiljatelj, odnosno ustanova čije osoblje, učenici ili polaznici odlaze na mobilnost u inozemstvo. Ta ustanova započinje unos podataka u obrazac na engleskom jeziku (rubrike Holder of the document, Issuing organisation, Sending partner, Host partner, Description of the mobility experience).

2. Budući da se dokument Europass mobilnost izdaje kao potvrda provedenih, a ne planiranih aktivnosti, datum izdavanja dokumenta (Issuing date) i datum unošenja stečenih znanja i vještina (polje Date u dijelu Skills acquired during the mobility experience) ne smiju prethoditi datumu zaključenja mobilnosti, što znači da se dokument izdaje nakon završetka mobilnosti (ili najranije na zadnji dan mobilnosti).

3. U rubriku Description of the mobility experience koja se nalazi pod naslovom Education or training initiative in the course of which the mobility experience was completed unosi se naziv nacionalnog programa obrazovanja ili osposobljavanja tijekom kojeg se odvijalo iskustvo mobilnosti (npr. Električar). U polje pod naslovom Community or mobility programme involved unosi se naziv međunarodnog programa mobilnosti unutar kojeg se odvijala konkretna aktivnost mobilnosti (npr. Erasmus+, Key Action 1, Vocational Education and Training).

4. Kada se unesu i spreme svi potrebni podaci, klikom na opciju "SAVE and SEND" automatski se generira broj dokumenta (u obliku "HR/GODINA/broj mobilnosti") i obrazac se šalje partneru domaćinu (na e-mail adresu navedenu u rubrici Host partner) koji nastavlja ispunjavati obrazac na engleskom jeziku. Taj je broj dokumenta kasnije potrebno prepisati u obrazac na hrvatskom jeziku.

5. Kada partner domaćin unese preostale potrebne podatke, važno je da konačnu verziju dokumenta na engleskom jeziku isprinta, potpiše, ovjeri pečatom i pošalje natrag partneru pošiljatelju. Može se poslati skenirana verzija mailom ili original dokumenta zemaljskom poštom, ovisno o dogovoru između ustanova.

VAŽNA NAPOMENA: Ako određena rubrika (npr. Record of courses completed and individual grades / marks / credits obtained s tablicom kolegija/predmeta ili rubrika Essay/report/dissertation) nije primjenjiva na određenu vrstu mobilnosti, takve rubrike nije potrebno popunjavati i one se neće pojaviti u konačnoj verziji dokumenta. Europass mobilnost je univerzalni, standardizirani dokument, ali njegova je funkcija da služi kao predložak i prilagođava se konkretnim potrebama pojedinca.

6. Po primitku dokumenta čije je ispunjavanje završio partner domaćin, partner pošiljatelj stavlja konačan potpis i pečat ustanove te daje dokument na potpis nositelju/ici dokumenta.

 

Europass Mobility (EN) – online obrazac na engleskom jeziku

Directions (EN) – ove upute možete proslijediti partnerskoj instituciji

 

KORAK 2

1. Dokument na hrvatskom jeziku u cijelosti izrađuje partner pošiljatelj koji najprije unosi podatke o svojoj ustanovi i vrsti mobilnosti (kao u obrascu na engleskom jeziku), a potom prevodi podatke koje je unio partner domaćin (samostalno ili uz pomoć službenog prevoditelja).

2. Važno je napomenuti da oba partnera (pošiljatelj i domaćin) potpisuju i stavljaju pečat na oba ispunjena i isprintana dokumenta (i na hrvatskom i na stranom jeziku), a suradnja među njima temelji se na međusobnom povjerenju. Trajanje izrade dokumenta ovisi o dinamici razmjene informacija među partnerima.

3. Oba dokumenta obavezno potpisuje i nositelj(ica) dokumenta, odnosno sudionik/ca mobilnosti na čije je ime dokument izdan.

Europass mobilnost (HR) – online obrazac na hrvatskom jeziku

 

Valja napomenuti da dokument Europass mobilnost, osim što predstavlja dokaz boravka u inozemstvu i suradnje s inozemnom ustanovom, služi svojim nositeljima da što konkretnije, detaljnije i jasnije prikažu sva znanja i vještine koje su stekli u inozemstvu, tijekom razdoblja mobilnosti, kako bi im mogao poslužiti u daljnjem obrazovanju, usavršavanju ili zapošljavanju. Zbog toga je važno da se u njemu navedu svi podaci koji bi im mogli koristiti i donijeti određenu komparativnu prednost.

Poveznice

PITAJTE o svemu što vas zanima.

Kontaktirajte nas

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija