loading

Mobilnost

Europass mobilnost je dokument u koji se bilježe znanja i vještine stečene tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu. To podrazumijeva studentske razmjene, stručnu praksu, stažiranje, volontiranje ili rad u drugoj zemlji, na primjer sudjelovanje u projektu Erasmus+. Osim što služi kao potvrda i dokaz o učenju ili radu u inozemstvu, Europass mobilnost važan je dokument za prepoznavanje i bilježenje konkretnih stečenih ishoda učenja, a to se na tržištu rada danas iznimno cijeni. 
Za hrvatske građane odnosno sudionike mobilnosti iz Hrvatske ovaj dokument izrađuje se putem online obrasca dostupnog na ovoj stranici. 

Za razliku od nekih drugih dokumenata Europassa, ovaj izrađujete u suradnji s partnerskom ustanovom. Vi kao partner pošiljatelj (odnosno ustanova čije osoblje, učenici ili polaznici odlaze na mobilnost) ispunjavate prvi dio obrasca. Partner domaćin (mentor ili druga osoba odgovorna za praćenje napretka) navodi i potvrđuje stečene ishode učenja u drugom dijelu obrasca.

U dokument se mogu unijeti i ECTS bodovi za studentske razmjene ili ECVET bodovi za razmjene učenika srednjih strukovnih škola (ECVET, Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju www.ecvet.hr).

Dokument Europass mobilnost izdaje se prvo na dogovorenom stranom jeziku kako bi se njegov nositelj mogao njime služiti u zemlji i inozemstvu (najčešće engleskom), a onda i na hrvatskom. Može se priložiti i Europass životopisu kao dokaz inozemnog iskustva u prijavi za posao. O stranom jeziku usuglašavaju se partner pošiljatelj, partner domaćin i nositelj(ica) dokumenta. 

KORAK 1 – Počnite s ispunjavanjem obrasca na engleskom jeziku, kako bi u izradi mogla sudjelovati partnerska ustanova iz inozemstva

Kao Partner pošiljatelj, odnosno ustanova čije osoblje, učenici ili polaznici odlaze na mobilnost u inozemstvo, prvi započinjete s ispunjavanjem obrasca. Potrebno je popuniti sve vidljive rubrike: Holder of the document, Issuing organisation, Sending partner, Host partner, Description of the mobility experience.

  • Issuing Date - Datum kad započinjete s ispunjavanjem dokumenta, najranije posljednji dan mobilnosti
  • Sending E-mail - Mail osobe koja ispunjava obrazac (Partner pošiljatelj), bitno je navesti mail osobekoja će nastaviti koordinirati izradu
  • Duration of the Europass mobility experience (Date) - Datumi ne uključuju vrijeme provedeno na putovanju
  • Date / Date of validation - Datumi vidljivi u dijelu obraca koje ispunjava Partner domaćin. Budući da se dokument Europass mobilnost izdaje kao potvrda provedenih, a ne planiranih aktivnosti, datum treba biti nakon dovršene mobilnosti (ili najranije na zadnji dan mobilnosti). 
  • Education or training initiative in the course of which the mobility experience was completed  - Unosite naziv nacionalnog programa obrazovanja ili osposobljavanja tijekom kojeg se odvijalo iskustvo mobilnosti (npr. Električar). 
  • Community or mobility programme involved - Unosite naziv međunarodnog programa mobilnosti unutar kojeg se odvijala konkretna aktivnost mobilnosti (npr. Erasmus+, Key Action 1, Vocational Education and Training, po želji broj projekta).

Nakon što se unesu i spreme svi potrebni podaci, klikom na opciju "SAVE and SEND" obrazac se automatski šalje partneru domaćinu (e-mail naveden u rubrici Host partner). Partner domaćin nastavlja ispunjavati obrazac na engleskom jeziku. Obrazac koji ste upravo ispunili poslan je i na Vašu e-mail adresu (e-mail naveden u rubrici Sending partner).

  • Napomena: u dokumentu pronađite broj dokumenta (u obliku "HR/GODINA/broj mobilnosti"). Taj je broj kasnije potrebno prepisati u obrazac na hrvatskom jeziku.

KORAK 2 – Partner domaćin nastavlja s ispunjavanjem obrasca koji ste započeli

Ukoliko partner domaćin iz tehničkih razloga nije dobio automatski dostavljen obrazac, slobodno mu proslijedite e-mail koji je poslan Vama, a nudimo Vam i upute koje možete proslijediti partnerskoj instituciji.

Nakon što partner domaćin unese preostale potrebne podatke, važno je da konačnu verziu verziju dokumenta na engleskom jeziku isprinta, ovjeri pečatom i potpisom te Vam ju pošalje natrag. Prihvatljiva je skenirana verzija ili original dokumenta zemaljskom poštom, ovisno o dogovoru između ustanova.

  • Napomena: Ako određena rubrika nije primjenjiva na određenu vrstu mobilnosti, takve rubrike nije potrebno popunjavati i one se neće pojaviti u konačnoj verziji dokumenta. Europass mobilnost je univerzalni, standardizirani dokument, ali njegova je funkcija da služi kao predložak i prilagođava se konkretnim potrebama pojedinca.

Po primitku dokumenta čije je ispunjavanje završio partner domaćin, kao partner pošiljatelj stavljate konačan potpis i pečat ustanove te predajete dokument na potpis nositelju/ici dokumenta.

KORAK 3 – Dokument na hrvatskom jeziku u cijelosti izrađujete sami

Počnite s unosom podataka o svojoj ustanovi i vrsti mobilnosti (kao u obrascu na engleskom jeziku). Potom će biti potrebno prevesti podatke koje je unio partner domaćin (samostalno ili uz pomoć službenog prevoditelja).

Važno je napomenuti da oba partnera potpisuju i stavljaju pečat na oba ispunjena i isprintana dokumenta (i na hrvatskom i na stranom jeziku), a suradnja među njima temelji se na međusobnom povjerenju. Trajanje izrade dokumenta ovisi o dinamici razmjene informacija među partnerima. Oba dokumenta obavezno potpisuje i nositelj(ica) dokumenta, odnosno sudionik/ca mobilnosti na čije je ime dokument izdan.

Poveznice

PITAJTE o svemu što vas zanima.

Kontaktirajte nas

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija